Bas đỡ thanh treo tủ quần áo cao cấp BL6001  là bộ hai bas treo gắn vào thành tủ quần áo giúp thanh treo cố định treo quần áo hai hai loại khác nhau là thanh lớn và thanh bé. Bas đỡ được thiết kế dày, mẫu mã đẹp và lớp ngoài mạ điện hóa 3 màu khác nhau phù hợp với nhiều phong cách thiết kế khác nhau. Sản phẩm thường được mua kèm với thanh treo mới thực hiện đầy đủ chức năng treo đồ tủ quần áo

Thanh treo mua kèm quí khác tham khảo ở đây:

https://thegioitaytu.com/thanh-suot-treo-quan-ao-co-dinh-cao-cap-xl036

Hình ảnh Bas đỡ thanh treo tủ quần áo cao cấp XL036SP

Bas đỡ thanh treo tủ quần áo cao cấp XL036SP 5

Bas đỡ thanh treo tủ quần áo cao cấp XL036SP 5Bas đỡ thanh treo tủ quần áo cao cấp XL036SP 6Bas đỡ thanh treo tủ quần áo cao cấp XL036SP 6Bas đỡ thanh treo tủ quần áo cao cấp XL036SP 7Bas đỡ thanh treo tủ quần áo cao cấp XL036SP 7Bas đỡ thanh treo tủ quần áo cao cấp XL036SP 8Bas đỡ thanh treo tủ quần áo cao cấp XL036SP 8Bas đỡ thanh treo tủ quần áo cao cấp XL036SP 9Bas đỡ thanh treo tủ quần áo cao cấp XL036SP 9Bas đỡ thanh treo tủ quần áo cao cấp XL036SP 10Bas đỡ thanh treo tủ quần áo cao cấp XL036SP 10Bas đỡ thanh treo tủ quần áo cao cấp XL036SP 11Bas đỡ thanh treo tủ quần áo cao cấp XL036SP 11Bas đỡ thanh treo tủ quần áo cao cấp XL036SP 12Bas đỡ thanh treo tủ quần áo cao cấp XL036SP 12Bas đỡ thanh treo tủ quần áo cao cấp XL036SP 13Bas đỡ thanh treo tủ quần áo cao cấp XL036SP 13

Kiểu cách

Bas đỡ lớn, Bas đỡ nhỏ