Bộ khóa cửa gỗ phòng ngủ hiện đại A686-216 / 13-212

Bộ khóa cửa gỗ phòng ngủ hiện đại A686-216 / 13-212

Ưu điểm Bộ khóa cửa gỗ phòng ngủ hiện đại A686-216 / 13-212

  • Chất liệu: Hợp kim kẽm
  • Màu sắc: Màu đen vàng, màu đen trắng
  • Kiểu cách: Loại A, Loại B, Loại C, Loại D
  • Kích thước: 58x125mm, 197x125mm
  • Bảo hành 2 năm

Hình ảnh Bộ khóa cửa gỗ phòng ngủ hiện đại A686-216 / 13-212

Bộ khóa cửa gỗ phòng ngủ hiện đại A686-216 / 13-212A

Bộ khóa cửa gỗ phòng ngủ hiện đại A686-216 / 13-212B

Bộ khóa cửa gỗ phòng ngủ hiện đại A686-216 / 13-212C

Bộ khóa cửa gỗ phòng ngủ hiện đại A686-216 / 13-212D

Bộ khóa cửa gỗ phòng ngủ hiện đại A686-216 / 13-212E

Bộ khóa cửa gỗ phòng ngủ hiện đại A686-216 / 13-212F

Bộ khóa cửa gỗ phòng ngủ hiện đại A686-216 / 13-212G

Bộ khóa cửa gỗ phòng ngủ hiện đại A686-216 / 13-212H

Bộ khóa cửa gỗ phòng ngủ hiện đại A686-216 / 13-212J

Bộ khóa cửa gỗ phòng ngủ hiện đại A686-216 / 13-212K

Kiểu cách

Loại A, Loại B, Loại C, Loại D