Bộ 3 ruột khóa chìa chủ một cấp HAFELE 489.56.410 gồm 3 ruột khóa với 3 chìa khóa thường cho mỗi ruột và 3 chìa chủ mở được 3 ruột khóa.

Hệ thống chìa chủ là: hệ thống bao gồm nhiều ổ khóa khác nhau, trong đó có một chìa có thể mở được tất cả các ổ khóa trong cùng một nhóm. Hệ thống chìa chủ được sử dụng phổ biến ở các cơ quan, văn phòng, khách sạn, hoặc căn nhà có nhiều phòng…Người quản lý có thể sử dụng chìa chủ để kiểm soát tất cả các ổ khóa được phân công sử dụng.

Hình ảnh Bộ 3 ruột khóa chìa chủ một cấp HAFELE 489.56.410

Bộ 3 ruột khóa chìa chủ một cấp HAFELE 489.56.410 2